تماس با ما

آدرس : دانشگاه صنعتی اصفهان - ضلع شمال غربی کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 

تماس با ما - 0313391

 

 مسئولین مرکز 

 شماره تماس 

 نام و نام خانوادگی 

 عکس 

ریاست مرکز  3668 دکتر مجید طالبی

ب

معاون اجراِیی 3669 مهندس کرامت الله مرادی

ذ

نمابر  5331
مسئول آزمون ها 5326 مهندس مهربانو کریم‌جمی

بب

کارشناس آموزش الکترونیکی  و پردیس 5320
مسئول رزرو کلاس ها  3666
مسئول آزمون های بین المللی
 TOFEL iBT - GRE 
5323
 مسئول آزمون تولیمو

کارشناس آموزش آزاد 
 5332 فرشاد منصوری

بل

پشتیبانی سامانه ها  3664

 

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 30 ژانویه 2024، 11:11